Uyuni

Isla Incahuasi (Salar de Uyuni)

Isla Incahuasi (Salar de Uyuni)

Isla Incahuasi (Salar de Uyuni)

Isla Incahuasi (Salar de Uyuni)

Isla Incahuasi (Salar de Uyuni)

Isla Incahuasi (Salar de Uyuni)

Isla Incahuasi (Salar de Uyuni)

Isla Incahuasi (Salar de Uyuni)

Isla Incahuasi (Salar de Uyuni)

Isla Incahuasi (Salar de Uyuni)

Isla Incahuasi (Salar de Uyuni)

Isla Incahuasi (Salar de Uyuni)

Salar de Uyuni

Salar de Uyuni

Isla Incahuasi (Salar de Uyuni)

Salar de Uyuni

Salar de Uyuni

Salar de Uyuni

Salar de Uyuni

Salar de Uyuni

Salar de Uyuni

Hotel de sal (Salar de Uyuni)

Hotel de sal (Salar de Uyuni)

Cementerio de trenes (Uyuni)

Cementerio de trenes (Uyuni)

Cementerio de trenes (Uyuni)

Cementerio de trenes (Uyuni)

Calle de Uyuni

Calle Colon (ciudad de Uyuni)

Calle Colon (ciudad de Uyuni)

Estacion de trenes (ciudad de Uyuni)